Pieckowianie z kapelą

logo-20do-20pojektu

“ZESPÓŁ PIECKOWIANIE”
09.05.2012r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko -Mazurskiego,
a Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji “PEGAZ”” w Pieckach na realizację operacji pt.
Zespół folklorystyczny “Pieckowianie”, której celem jest utworzenie zespołu “Pieckowianie”.
Zespół będzie promował lokalną twórczość kulturalną poprzez kultywację tradycji mazurskiego
folkloru podczas występów.
W  ramach zadań zmierzajacych do utworzenia zespołu “Pieckowianie” zostaną zakupione stroje
dla członków zespołu, instrumenty muzyczne i akcesoria niezbędne do wystepów zespołu.


Występ w Dłużcu


Wdrażanie lokalnych strategii – „PIECKOWIANIE”
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach zrealizował operację pt. „Zespół folklorystyczny PIECKOWIANIE”, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
W ramach operacji został utworzony zespół “Pieckowianie”, w skład którego wchodzą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Pieckach, pracownicy GOKSiR „Pegaz” w Pieckach oraz sympatycy folkloru mazurskiego.
Zespół już w tym roku (od maja) promował lokalną twórczość kulturalną podczas występów na imprezach w Pieckach i na wyjazdach. Działalność artystyczna zespołu przyczyniła się do popularyzacji mazurskiej kultury w naszym regionie. Wspólne śpiewanie aktywizuje społeczność lokalną do pielęgnowania tradycji folkloru mazurskiego.
Siedziba zespołu znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji “Pegaz” w Pieckach, tel. Kontaktowy 89 742 22 69.
W ramach zadań zmierzających do utworzenia zespołu zostały zakupione stroje, sprzęt muzyczny
i akcesoria niezbędne do występów zespołu. W celu przechowywania strojów zostały zakupione meble i pokrowce.
Wydane zostały materiały promujące zespół w formie folderu, pocztówek i potykacza.