Informacje

Regulamin
korzystania z Muzeum Regionalnego ( w organizacji)
im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach
Regulamin określa zasady zwiedzania i korzystania ze zbiorów w Muzeum
§ 1.
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od 1 maja do 30 września, od poniedziałku do soboty.
§ 2.
W dniach otwarcia Muzeum jest udostępniane zwiedzającym w następujących godzinach:
10°° – 18°°
§ 3.
Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum:
opłata normalna – 5,00 zł,
opłata ulgowa – 3,00 zł,
bezpłatnie: dzieci do lat 6, pracownicy GOKSiR „Pegaz” w Pieckach, opiekunowie grup powyżej 15 osób, osoby posiadające Kartę Polaka, pracownicy muzeów.
§ 4.
Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:
Uczniom i studentom będącym obywatelami państw Unii Europejskiej.
Emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami państw Unii Europejskiej.
Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych działających w państwach Unii Europejskiej.
Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury” za okazaniem legitymacji.
§ 5.
W Muzeum pobiera się opłaty za przygotowanie i udostępnianie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, w szczególności za kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie ( cennik dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach).
§ 6.
W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących ograniczeń:
Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup nie zgłoszonych wcześniej, przynajmniej na 1 dzień przed dniem zwiedzania.
Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 10 osób.
Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni Muzeum płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych, męskich nakryć głowy itp.,
Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz żuć gumy.
W Muzeum zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
W Muzeum nie należy dotykać eksponatów i siadać na meblach.
W Muzeum zabrania się używania telefonów komórkowych.
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum.
Po Muzeum mogą oprowadzać jedynie uprawnieni pracownicy GOKSiR „Pegaz”
w Pieckach.
Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.


Po raz pierwszy w Muzeum Regionalnym ( w organizacji) im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach zorganizowano warsztaty garncarskie. Zainteresowanych przybywało z dnia na dzień. Uczestnicy  mogli zostawić sobie na pamiątkę jedną z wykonany prac. Pozostałe przedmioty będą częścią ekspozycji muzealnej.
Warsztaty garncarskie, które odbyły się w dniach 27.08.12r.-30.08.2012r. i 08.09.2012r. w Muzeum Regionalnym ( w organizacji) im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach były częścią programu profilaktyczno- rozwojowego pt. „Butelka czy zabawka”. Program został dofinansowany  w kwocie 1000,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W warsztatach, od poniedziałku do czwartku uczestniczyło średnio 26 osób. Wśród uczestników warsztatów były dzieci i dorośli z Piecek, z Mikołajek, z Mrągowa, z Kętrzyna i z Warszawy. Swoją chęć  lepienia w glinie, zgłosili też mieszkańcy Lipowa i Machar. I tam wraz z garncarskim warsztatem pojechaliśmy. Pan Adam Murach najpierw zapoznawał  wszystkich z techniką, a potem zapraszał do pracy na kole garncarskim. Powstało wiele prac, między innymi: miski, wazony, kubki i skarbonki. Pod namiotem przy stole lepiono różne zabawki i przedmioty. Uroczyste zakończenie warsztatów odbyło się 08.09.2012r. podczas imprezy pn. „Święto Chleba” i  wtedy też zostały wręczone nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursu ”Zabawka w glinie”. Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród.Nagrody w postaci różnych gier, zabawek i słodyczy ufundowali: Pan Marek Szabelski – Piekarnia i Cukiernia z Piecek, Panowie: Andrzej Rezanko, Paweł Rezanko, Witold Stępień – „Młynomag” Sp.j z Młynu Grodzkiego k/Reszla, Państwo Justyna i Paweł  Żyrkowscy – Sklep „Świat Dziecka” z Piecek, Pani Maria Dermacka z Piecek, Pan Stanisław Kamiński – Jadłodajnia „Staśkowa Chata” z Mojtyn, Państwo Grażyna i Ryszard Sosnowscy z Piecek,  Pani Elżbieta Lakoma- Krautz.i Pan Witold Jaszczuk z Cierzpięt, Pani Mirella Kazuś – Pracownia Ceramiczna „BOHO” z Piecek, Pani Elżbieta Głąbińska i Pan Bogdan Kuriata – Pierogarnia „Pierożek”z Piecek.
Koordynator warsztatów: Izabela Kozyra-Cybulska


aswieto-20chlebamwarsztaty-20garncarskieplakat-20-20do-20muzeum


Muzeum Regionalne w Pieckach
Kolekcja Walentyny Sapieha-Dermackiej od lat budzi zainteresowanie wielu osób. Przyjeżdżali do jej domu eksperci dziedziny etnografii oraz sympatycy sztuki ludowej. Tym bardziej, że jest to sztuka, która odchodzi w zapomnienie.
Prywatna galeria, a właściwie małe muzeum polskiej sztuki ludowej, stworzona została przez Panie Walentynę i Marię Dermackie. Pani Walentyna Sapieha Dermacka urodzona w Nowogródku w 1922 r., po wojnie przyjechała na Mazury. W 1958 r. osiadła na stałe w Pieckach. Od tego czasu datuje się jej fascynacja kulturą ludową i regionem. Gromadziła przedmioty
Użytku codziennego i pamiątki. Z czasem skupiła się na sztuce ludowej. Jej wieloletnia przyjaźń ze znaną rzeźbiarką ceramiczną -Władysławą Prucnal z Medyni Głogowskiej zaowocowała zbiorem dzieł artystki -jedynym w Polsce tak bogatym zbiorem zgromadzonym w prywatnej kolekcji. Częścią kolekcji są też prace innych twórców ludowych (rzeźba w drewnie i malarstwo) oraz zbiór dokumentów i rękopisów Pani Walentyny Dermackiej.
Po śmierci Walentyny Dermackiej w 1998 r. zbiorami opiekuje się córka – Maria Dermacka, która razem z matką pracowała przy ich gromadzeniu. Kolekcja znajduje się w prywatnym mieszkaniu i dostęp do niej jest utrudniony ze względu na życie osobiste spadkobierczyni.
Obserwacja wskazuje, że kolekcja Pani Walentyny Dermackiej ma duże znaczenie pod względem atrakcyjności, na etapie funkcjonowania jeszcze jako prywatnego muzeum. W związku z czym jest szansa na wzrost popytu w momencie stworzenia muzeum publicznego.
Wielu ekspertów, którzy odwiedzili posiadłość Pań Dermackich podkreśla dużą wartość
edukacyjną kolekcji zbiorów Walentyny Dermackiej. Kolekcja już wielokrotnie była eksponowana
w Muzeum w Mragowie i na innych wystawach. Kolekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów, a także innych osób.
Na podstawie zgromadzonych wycinków prasowych umieszczonych w kronice gminy, którą prowadziły Panie Dermackie można stwierdzić, że wśród osób odwiedzających ich dom byli eksperci i znawcy sztuki ludowej. Są to również opinie dziennikarzy i innych osób odwiedzających dom pań Dermackich (gości z kraju i zagranicy). Wypowiedzi zwracają uwagę na elementy edukacji etnograficznej oraz podkreślają, iż kolekcja stanowi cenny zbiór i cieszy
się dużym zainteresowaniem wśród znawców kultury etnograficznej,
Po śmierci Pani Walentyny Sapieha-Dermackiej zbiorami opiekowała się jej córka Maria Dermacka, jednakże martwiła się o dalsze losy kolekcji. Kolekcję zakupić chciało Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, które w 2008 r. złożyło projekt do Ministerstwa na jej zakup.
Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Izabela Mellin-Wyczółkowska uważa kolekcję za bardzo cenną pod względem naukowym, jak i artystycznym. Jest to bogaty zbiór: rzeźba ceramika, malarstwo na szkle. Oprócz tego istnieje również dokumentacja kolekcji i to jest niebywale ważne. Pisma Pani Dermackiej, scenariusze i korespondencja są świetnym uzupełnieniem archiwum.
Według Barbary Grąziewicz – Chludzińskiej, która dokonała badań etnograficznych zbiorów, jest to jedyna w Europie tak duża kolekcja prac jednej artystki ludowej. Figurki tworzone były przez Władysławę Prucnal z Medyni Głogowskiej, która robiła je według scenariuszy i szkiców Pani Walentyny Sapieha-Dermackiej. Dodatkowo pod wpływem powstałych prac Pani Walentyna pisała o nich wiersze. Cały zbiór dotyczy życia dawnej wsi. Cykle połączone są ze sobą tematycznie. Poza tym kolekcję uzupełniają rzeźby autorów pochodzących z Warmii i Mazur, i innych regionów Polski. Tym niemniej jest to duża wartość regionalna kolekcji i nie typowa .
Przekraczając próg muzeum przekraczamy barierę czasu. Zostawiamy za sobą czas obecny, wkraczając w czas ludzi przedstawianej kultury. Wtapiając się w ich rytualny czas związany z pracą, życiem codziennym i światecznym. Na tyle jest to świadomy nasz wybór, na ile chcemy w nim przebywać wciskając się w jego przestrzeń związaną z naturalnym światem zamkniętym w eksponaty. Niczym strażnicy swego czasu. Nic nam nie zagraża, wszystko jest okiełznane. Wkraczamy w czas przedstawianych postaci. Smakujemy to co działo się i mamy początek naszych nowych kartek życia. Powrót do przeszłości pozwala docenić wartość przemijania czasu, a jednocześnie wartość czasu tego, który dał nam początek. Gdy widząc kolekcję glinianych figurek Pani Walentyny Sapieha-Dermackiej, które przedstawiają różne sceny z życia i postacie, uświadamiamy sobie, że to życie nie zawsze było takie proste. Przychodzi pora dowartościowania tego co teraz posiadamy.
Izabela Kozyra-Cybulska