Wykrywacz talentów

Wykrywacz talentów realizowany w Gminie Piecki.
Projekt adresowany jest do uczniów  kl. IV- VI szkół podstawowych oraz Gimnazjum w gminie Piecki.
W ramach działania projektu będą realizowane warsztaty:
■wokalno-muzyczne ( 20 miejsc),
■teatralne (15 miejsc),
■plastyczne (15 miejsc),
■taneczne 20 miejsc)
■fotograficzne ( 10 miejsc).
Zajęcia odbywać się będą w nastepujących obiektach:
1. Szkoła w Nawiadach: warsztaty plastyczne i taneczne,
2. Gimnazjum w Pieckach: warsztaty fotograficzne (sala komputerowa),
3. GOKSiR “Pegaz” w Pieckach: warsztaty teatralne i wokalne.
Transport dzieci na zajęcia zapewnia Gmina.
Rozpoczęcie warsztatów we wrześniu.
Podsumowanie programu przewidujemy w październiku 2011 r. podczas Gminnej Gali Talentów.
Projekt WYKRYWACZ TALENTÓW dofinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu ŻYJ Z PASJĄ .Program wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.
Udział w warsztatach jest bezpłatny
Koordynator projektu: Izabela Kozyra-Cybulska tel.661937706