Gala Talentów

Gminna Gala Talentów w Pieckach
29 października w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Piecach odbyła się Gminna Gala Talentów. Podczas gali swoje osiągnięcia zaprezentowały poszczególne grupy warsztatowe Wykrywacza Talentów realizowanego w gminie Piecki we wrześniu i październiku, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „ŻYJ Z PASJĄ!”,  programu wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.
Gmina Piecki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Żyj z Pasją!”, programu wspierania uzdolnień i zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży otrzymała dofinansowanie w wysokości 47 736,00 zł, przy wkładzie własnym 10 800,00 zł ( 7 200,00 zł środki finansowe, 3 600,00 zł praca koordynatora i obsługa finansowa projektu).
1 października 80 uczestników Wykrywacza Talentów pojechało wraz z opiekunami do Gdyni na spektakl pt. SHREK.  Bilety zostały dofinansowane w kwocie 1 138,00 zł  ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do Warszawy wyjazd odbył się 23 października. W programie było zwiedzanie Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Dla upamiętnienia spotkań warsztatowych, wycieczki do Gdyni i Warszawy oraz gali stworzona została kronika o nazwie ”Wykrywacz Talentów”. Na stronie internetowej GOKSiR  ”Pegaz”  w Pieckach  (www.piecki.com ) i Gminy Piecki ( www.piecki.com.pl ) znajduje się zakładka dla projektu ”Wykrywacz Talentów”, a w komunikatorze społecznościowym Facebook założono profil ”Wykrywacz Talentów”.
Projekt dobiegł końca 29 października i tego dnia uroczyście podsumowaliśmy jego realizację. Na Gminną Galę Talentów grupa taneczna, wokalno-muzyczna i teatralna przygotowały przedstawienia i każda z nich wystąpiła ze swoim programem, a liczne prace grupy plastycznej i fotograficznej znalazły się na wystawie.
Tego dnia wszyscy uczestnicy projektu spotkali się w jednym miejscu, w Domu Kultury w Pieckach. W miejscu, w którym w dalszym ciągu mogą realizować swoje pasje wzbudzone podczas warsztatów Wykrywacza Talentów.
Koordynator projektu: Izabela Kozyra – Cybulska