Fundusze

Fundusze dla Domu Kultury w Pieckach
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji “Pegaz” w Pieckach zrealizował zadanie pn. “Wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji “Pegaz” w Pieckach, dofinansowane w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury – Priorytetu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 30 000, 00 zł, przy czym wkład własny środków finansowych wynosi 5 310,00 zł.
Głównym celem zadania było zmodernizowanie sal zajęciowych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji “Pegaz” w Pieckach, poprzez wyposażenie sal: graficznej, muzycznej, plastycznej, audiowizualnej i widowiskowej.
W ramach zadania zakupiono do sali muzycznej powermikser, kolumny szerokopasmowe, zestaw perkusyjny, wzmacniacze, zestaw techniczny i szafę. Sala widowiskowa wzbogaciła się o reflektory, Dimmer i zestaw do montażu oświetlenia. Sala plastyczna zyskała szafę wnękową na materiały i prace plastyczne oraz krzesła i stoły. Salę audiowizualną wyposażono w radioodtwarzacz, głośniki, szafkę, regał, stoły i krzesła. W sali graficznej umieszczono zakupiony zestaw komputerowy z oprogramowaniem, skaner i drukarkę.
Grupy zajęciowe, poprzez dostosowane sale do zajęć oraz nowoczesny sprzęt, już od września efektywnie pracują i tworzą.
Do tej pory do obsługi imprez wynajmowano sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, w związku z tym zakupiony sprzęt pozwoli zaoszczędzić środki finansowe i przeznaczyć je, między innymi, na zakup materiałów potrzebnych do zajęć.
Izabela Kozyra-Cybulska
“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”