Biesiada Mazurska

BIESIADA MAZURSKA – Wesele po mazursku – 2010

Wdrażanie lokalnych strategii – BIESIADA WESELNA

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została 15 sierpnia 2010 r. zrealizowana operacja pod nazwą: Impreza kulturalno – rekreacyjna: BIESIADA WESELNA – „Wesele po mazursku”.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach zrealizował operację: Impreza kulturalno – rekreacyjna: BIESIADA WESELNA – „Wesele po mazursku”, której celem było podniesienie jakości życia oraz aktywizacja integracji społeczności lokalnej przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.

Wspólna biesiada, różnego rodzaju zabawy oczepinowe, degustacja weselnego tortu oraz inne punkty programu imprezy zachęciły lokalną społeczność do czynnego udziału w imprezach kulturalnych na terenie gminy Piecki i obszaru LGD.

Biesiada Weselna jest imprezą wywodzącą się ze staropolskiego obyczaju, który w czasach obecnych zaczyna zanikać. Biesiada jest sposobem na to, aby podnieść świadomość dziedzictwa kulturowego, poprzez pokazanie folkloru ludowego. Uczestnictwo w festynie umożliwiło też turystom zapoznanie się z lokalną tradycją i kulturą oraz pozwoliło aktywnie spędzić czas na wspólnej, rodzinnej zabawie.

Rezultatem imprezy jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnej oraz integracja społeczności lokalnej i obszaru LGD.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013