Dożynki Gminne

DOŻYNKI GMINNE – ŚWIETO ROLNIKÓW 2010
Wdrażanie lokalnych strategii – DOŻYNKI GMINNE
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została zrealizowana operacja pod nazwą: Impreza kulturalno – rekreacyjna: Dożynki Gminne – święto rolników gminy Piecki.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach zrealizował operację: Dożynki Gminne – święto rolników gminy Piecki.
Impreza miała na celu podniesienie jakości życia oraz aktywizacji integracji społeczności lokalnej. Dożynki to staropolska tradycja, mająca na celu uhonorowanie trudnej pracy rolnika, wpływająca na rozwój aktywności oraz integracji lokalnych grup społecznych podczas przygotowań, jak i w czasie trwania samej imprezy. Rozwija aktywność gospodarczą, społeczną i kulturalną przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i z poszanowaniem przyrody mieszkańców gminy. Dożynki są imprezą wywodzącą się ze staropolskiego obyczaju, który w czasach obecnych zaczyna zanikać. Naszym zadaniem jest przekazać młodszym pokoleniom tradycję, którą powinniśmy szanować. Dożynki są sposobem na to, aby podnieść świadomość dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży, poprzez pokazanie folkloru ludowego. Uczestnictwo w festynie umożliwiło turystom zapoznanie się z lokalną tradycją i kulturą. W trakcie imprezy można było podziwiać zbiory płodów rolnych podarowanych przez rolników z terenu gminy, wyroby własne Koła Gospodyń Wiejskich czy też dzieła rękodzielników i artystów ludowych z terenu gminy i obszaru LGD. Poprzez wspólną zabawę, rodzinne zawody sportowe, różnego rodzaju konkursy mieszkańcy oraz turyści mogli się zintegrować, jak i aktywnie spędzić wolny czas. Przygotowania do imprezy pozytywnie wpływają na integrację mieszkańców poszczególnych sołectw, co wpływa bardzo korzystnie na poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
Rezultatem imprezy jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnej oraz integracja społeczności lokalnej oraz obszaru LGD. Operacja spełniła cele PROW-u, dzięki operacji został zrealizowany cel poprawa życia na obszarach wiejskich.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013