Ptasi Świat

Zadanie ” Ptasi świat ” miało na celu zwrócenie uwagi dzieci na gatunki ptaków żyjących w ich otoczeniu oraz rozpoznawanie niektórych  z nich, a także rozbudzenie zainteresowań ornitologicznych. Do projektu zaproszono dzieci z klubu ” Kociołek” działającego przy GOKSiR w Pieckach oraz klasę 3 ze Szkoły Podstawowej w Krutyni. Projekt rozpoczął się 07.10.2011r. wyjazdem dzieci i ich rodziców na ognisko do leśniczówki w Piersławku, w spotkaniu brał  udział leśniczy Zbigniew Sadownikow, który pomagał dzieciom rozpoznawać gatunki ptaków, które w danej chwili można było obserwować. Kolejne spotkanie małych badaczy odbyło się w GOKSiR, prowadzone było przez Aleksandrę Żabińską, opowiadała ona o ptakach jakie występują wokół nas. Dzieci odszukiwały poszczególne ptaki w encyklopedii i wykonywały rysunki tych, które najbardziej się im podobały. Natomiast 18.10.2011r. odbyła się wycieczka nad Staw Pieckowski gdzie dzieci obserwowały i próbowały naśladować głosy ptaków. 15.11.2011r. dzieci pojechały do Muzeum Przyrodniczego przy Mazurskim Parku krajobrazowym w Krutyni. Po muzeum oprowadzał pan Maciej Głąbiński, , większość dzieci odwiedziło to muzeum po raz pierwszy i z wielkim zainteresowaniem oglądały ptaki ,zwierzęta oraz różne typy ptasich gniazd zgromadzone w gablotach. Następnie dzieci wybrały gatunek ptaka, który najbardziej przypadł im do gustu i wykonały rysunek dowolną technika plastyczną. Na zakończenie wycieczki wszyscy uczestnicy otrzymali książki pt. ” Z życia ptaków” Agnieszki i Włodka Bilińskich. 25.11.2011r. na zakończenie projektu zorganizowana została  uroczysta wystawa prac, które wykonywane były przez mini-ornitologów .
Trzeba przyznać,że program “Ptasi Świat” wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach i zdobywali wiedzę na temat ptaków. Na uwagę zasługuje też zaangażowanie rodziców i ich pomoc w wykonywaniu końcowej pracy.