Folder Turystyczny

Wdrażanie lokalnych strategii – FOLDER TURYSTYCZNY – “Piecki – gminą turystyczną”
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została zrealizowana operacja pod nazwą: Folder turystyczny pod tytułem: “Piecki – gminą turystyczną”, jako promocja walorów turystycznych gminy Piecki.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach realizował operację: Folder turystyczny pod tytułem: “Piecki – gminą turystyczną”, jako promocja walorów turystycznych gminy Piecki.
Ogólnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Piecki poprzez promocję atrakcji turystycznych (przyrodniczych, kulturowych) znajdujących się na terenie gminy. Dzięki promocji wzrośnie ruch turystyczny, co spowoduje podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców gminy. Poprzez operację zostanie zrealizowane przedsięwzięcie: odpoczywać, poznając przyrodę i lokalną kulturę. W folderze są umieszczone istotne informacje o proponowanych atrakcjach w gminie Piecki. Informacje te pozwolą szybko i sprawnie odkryć turyście odpowiednie miejsca odpoczynku według ich oczekiwań.
Na podstawie danych dotyczących bazy turystycznej i atrakcji turystycznych oraz materiałów informacyjnych, opracowanych przez pracowników Informacji Turystycznej w Pieckach, został zredagowany i wydany folder turystyczny pod nazwą “Piecki – gminą turystyczną”. W folderze ujęte są podstawowe informacje o atrakcjach turystycznych wraz z ich lokalizacją i dostępnością. W folderze umieszczono również dane teleadresowe niezbędne dla turystów odwiedzających gminę Piecki, które znajdują się na wydanych także w ramach projektu ulotkach.
Do folderu została opracowana i utworzona płyta DVD z prezentacją audiowizualną w nakładzie dotyczącą atrakcji gminy Piecki. Folder wraz z płytą DVD przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie gminy Piecki, takich jak: jeziora, rzeka Krutynia, rezerwaty przyrody , muzea (Muzeum kolekcji glinianych figurek Walentyny Dermackiej, Muzeum Ernsta Wiecherta w Piersławku, Muzeum Przyrodnicze w Krutyni), oraz pieszych szlaków turystycznych. Dzięki promocji wzrośnie ruch turystyczny, co spowoduje podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców gminy. W folderze są umieszczone istotne informacje o proponowanych atrakcjach w gminie Piecki. Informacje te pozwolą szybko i sprawnie odkryć turyście odpowiednie miejsca odpoczynku według ich oczekiwań. Projekt jest promocją aktywnego indywidualnego, zorganizowanego i rodzinnego wypoczynku i jest skierowany do turystów z Polski, z zagranicy i do lokalnych mieszkańców.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013