Aleksandra Żabińska

Wywiad z Dyrektorem Domu Kultury Aleksandrą Żabińską
Od 01 marca 2011  jest Pani Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji “Pegaz” w Pieckach? Jakie są główne cele Pani działalności i co chciałaby Pani osiągnąć?
Aleksandra Żabińska:
Staram się stworzyć Dom Kultury miejscem, gdzie każdy może realizować się kulturalnie i rekreacyjnie. Chcę aby Dom Kultury był dla wszystkich, którzy go potrzebują. Jeśli pojawi się grupa, która będzie chciała zorganizować swój własny projekt np. wydarzenie kulturalne, założyć klub filmowy, albo spotkać się i wymienić doświadczeniami – zrobię wszystko co jest możliwe, aby projekt ten mógł zostać wcielony w życie.
Izabela Kozyra-Cybulska:
Jakie problemy i trudności napotkała Pani na początku swojej pracy?
Aleksandra Żabińska:
Po pierwsze brak dobrze wyposażonych pomieszczeń. Przede wszystkim pracowni muzycznej, plastycznej i teatralnej. Skuteczna działalność dom kultury wymaga zatrudnienia instruktorów w większym wymiarze czasu, aby mogli “rozwinąć skrzydła”. Wielkim problemem, który napotkałam jest stadion, wymagający kapitalnego remontu: płyty boiska, strzelnicy, sceny i budynków zaplecza.
Izabela Kozyra-Cybulska:
Czego brakuje, Pani zdaniem, mieszkańcom gminy Piecki w zakresie oferty Domu Kultury
Aleksandra Żabińska:
W ofercie brakuje stałych imprez kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci. Chciałabym, aby powstały u nas amatorskie kluby zainteresowań, których w tej chwili nie ma.  Brak  atrakcyjnej – zachęcającej reklamy i informacji o działalności domu kultury.
Izabela Kozyra-Cybulska:
W domu kultury jest odnowiona sala widowiskowa ze sceną, czy możemy spodziewać się, że zagoszczą na niej zespoły muzyczne ze swoimi koncertami?
Aleksandra Żabińska:
Jak najbardziej! Przygotowujemy koncert rockowy, oprócz tego przegląd teatrów oraz czekam na propozycje.
Izabela Kozyra-Cybulska:
Czy może Pani powiedzieć jakie imprezy uatrakcyjnią tegoroczne lato?
Aleksandra Żabińska:
Odbędzie się oczywiście  tradycyjna “Pieckowiada”, jednak w przygotowaniach, nie nastawiona na wielkie gwiazdy, lecz na dobrą zabawę uczestników. Czeka nas “Festiwal Kultury Mazurskiej z “Weselną Biesiadą”, “Forum Kultur i Dialogu”, “Dożynki Gminne”. Program napewno będzie interesujący. Zamierzamy też zorganizować imprezy wybitnie sportowe, ale o tym za wcześnie jeszcze mówić.
Izabela Kozyra-Cybulska:
Czy przewiduje Pani “wyjście” z działalnością domu kultury poza miejscowość Piecki?
Aleksandra Żabińska:
Planujemy wyjazdy letnie, obozy teatralne, plenery malarskie połączone z prezentacją prac. Nawiążemy współpracę i występy wymiennie z zespołami z innymi Domami Kultury. Ale najważniejsi są mieszkańcy naszej całej gminy, dlatego pragnę nawiązać współpracę ze świetlicami w poszczególnych wsiach.
Izabela Kozyra-Cybulska:
Jakich propozycji jeszcze mogą spodziewać się mieszkańcy Piecek?
Aleksandra Żabińska:
Ciekawą propozycją będą napewno “Artystyczne Soboty”. W planach jest utworzenie Klubu Nieprofesjonalnych Twórców oraz Klubu Turystyczno- Przyrodniczego, a jeżeli będzie zainteresowanie to powstaną inne hobbystyczne kluby. Zagospodarujemy również ferie i wakacje, organizując półkolonie letnie i zimowe. Będziemy pracować nad rozszerzeniem dotychczasowych form.
Zapraszam do korzystania z naszych propozycji i zapewniam, że wyjdziemy na przeciw oczekiwaniom.