Nowe wyposażenie Domu Kultury w Pieckach

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji “Pegaz” w Pieckach zrealizował zadanie pn. “Wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji “Pegaz” w Pieckach, dofinansowane w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury – Priorytetu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2015r. w kwocie 25 000, 00 zł, przy czym wkład własny środków finansowych wynosi 4600,00 zł.
Celem zadania jest zmodernizowanie sal zajęciowych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji “Pegaz” w Pieckach, poprzez wyposażenie sal i utworzenie pracowni: pracowni nagrań audio-wideo, sali widowiskowej, sali wystawowo – konferencyjnej w sprzęt i meble niezbędne do przeprowadzenia imprez i zajęć.

Unowocześnienie i dostosowanie pomieszczeń do korzystania z oferty domu kultury przyczyni się do większego zainteresowania uczestnictwem w ofercie kulturalnej mieszkańców gminy oraz pozwoli na organizowanie imprez kulturalnych przyciągających zainteresowanych też spoza gminy.

Wyposażone sale i uruchomione nowe zajęcia oraz wykłady w sali wystawowo- konferencyjnej dadzą możliwość wykazania się podczas wykładów, pogadanek i wymiany poglądów na różne tematy między pokoleniami. W pracowni nagrań audio i wideo dzieci, młodzież, jak i dorośli będą mogli kształcić i doskonalić swój warsztat. Po obejrzeniu i odsłuchaniu materiałów z własnym występem będą mogli wprowadzać korekty w swoje wysteepy. Mając możliwość wykorzystania nowoczesnych technik edukacyjnych, z wykorzystaniem sprawnego sprzętu i oprogramowania dzieci i młodzież zainspiruje się do wzajemnych spotkań z osobami dorosłymi i seniorami (ich dziadkami). Osoby dorosłe i seniorzy zaktywizują swoje uczestnictwo i wyjdą z domów, aby móc z innymi spędzić atrakcyjnie czas wzbogacając się w nowe doświadczenia, mając możliwość realizacji swoich pasji.
Wyposażone pracownie i przyjazne otoczenie sal umożliwi uczestnikom zajęć przyswojenie wiedzy, którą będą mogli również wykorzystać w przyszłości.

GOKSiR „Pegaz”

 

Komentowanie zamknięte.